Nadační fond Zlatá Praha - fotos
Nadační fond Zlatá Praha

Nadační fond Zlatá Praha

Název subjektu: Nadační fond Zlatá Praha

Sídlo a korespondenční adresa: Družicová 12, 160 00 Praha 6

Telefon:  +420 604 186 184   ing. Jaroslava Polívková

IČO: 26164710

DIČ: CZ26164710

Bankovní spojení: UniCredit  Bank č. ú. 2677159004/2700

Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 322