Nadační fond Zlatá Praha - fotos
Nadační fond Zlatá Praha

Nejdůležitější kontakty na státní a neziskové organizaceInformační centrum neziskových organizací, o. p. s.
Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 239 876
Fax: 224 239 875
Internet: http://neziskovky.cz/ & http://inc.cz/

Fórum dárců
Štěpánská 61, palác Lucerna, Praha 1
Telefon: 2421 6544, 2421 5385
Internet: http://donorsforum.cz/

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na poříčním právu 1, Praha 2
Telefon: 221 921 111
Internet: http://www.mpsv.cz/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5,7,8, Praha 1
Telefon: 257 193 111
Internet: http://www.msmt.cz/

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, Praha 2
Telefon: 224 971 111
Internet: http://www.mzcr.cz/

Magistrát hl.města Prahy
Mariánské náměstí 2, Praha 1
Telefon: 224 481 111
Internet: http://www.praha-mesto.cz/

Praha
Mariánské nám. 2, Praha 1
Telelefon: 236 001 111
E-mail: podatelna@mag.mepnet.cz

Středočeský kraj
Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21
Telefon: 257 280 333
E-mail: info@stredocech.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
Telelefon: 541 647 111
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz

Královéhradecký kraj
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
Telelefon: 495 817 111
E-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem
Telelefon: 475 657 111
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Telelefon: 466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Telefon: 353 502 300
E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Zlínský kraj
tř. Tomáše Bati 3792, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: posta@kr-zlinsky.cz

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad, 28. října 117, Ostrava 702 18
Tel.: 595 622 222
E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz

Kraj Vysočina - Krajský úřad
Žižkova 57, Jihlava 587 33
Telefon: 564 602 111, 564 602 141
E-mail: podatelna@kr-vysocina.cz

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Telefon : 386 720 111
E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Telefon : 585 508 111

Plzeňský kraj
P.O. BOX 313, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Telefon: 377 195 111
E-mail: posta@kr-plzensky.cz