Nadační fond Zlatá Praha - fotos
Nadační fond Zlatá Praha

Účel a poslání Nadačního fondu Zlatá Praha

 

Nadační fond byl zřízen za účelem rozvoje a podpory zdravotnictví, zdraví obyvatelstva, rozvoje a podpory tělovýchovy, sportu, rozvoje a podpory kultury a na další veřejně prospěšné účely.

 

Rozvoj a podpora zdravotnictví a zdraví obyvatelstva

V rámci přiznávaných nadačních příspěvků jsou podporovány především projekty zajišťující rozvoj a modernizaci zdravotnických zařízení a příspěvky fyzickým osobám na zajištění specielní zdravotní péče. Prostřednictvím těchto příspěvků se nadační fond snaží zmírnit finanční náročnost při nákupu potřebných specielních rehabilitačních pomůcek případně jako příspěvek na pobyt v rehabilitačních zařízeních apod.

 

Rozvoj a podpora tělovýchovy a sportu

V této oblasti převažují příspěvky veřejně prospěšným organizacím působících v oblasti tělovýchovy a sportu. Jedná se především o široké spektrum sportovních klubů, které podstatnou měrou zajišťují smysluplné trávení volného času dětí a mladých lidí. Nadační fond pak v malé míře poskytuje i příspěvky na podporu sportovců, dosahujících mimořádných sportovních výkonů, na jejich další rozvoj a přípravu.

 

Rozvoj a podpora kultury a vzdělávání

Z prostředků nadačního fondu jsou podporovány veřejně prospěšné organizace a fyzické osoby, které jsou svojí tvorbou a působením v oblasti kultury celospolečenským přínosem. Jedná se o podporu umělecké tvorby, která přispívá k vytváření kulturního povědomí široké veřejnosti. Příspěvky mohou být poskytnuty i na projekty v oblasti rozvoje vzdělávání a výchovy mladých lidí v dětských domovech.

 

Podpora v oblasti sociální péče

Účelem v této oblasti je podpora činnosti především nestátních neziskových organizací v oblasti sociální, humanitární a v oblasti péče o nemocné a starší občany.